Att kunna arbeta flexibelt, vart som helst, genom att alltid komma åt företagets alla filer.

frihetskänsla genom teknik

REMOTE CARE WORKPLACE

Att kunna arbeta flexibelt, vart som helst, genom att alltid komma åt företagets alla filer, applikationer och dokument är ett arbetssätt allt fler företag och organisationer strävar emot. Med Remote Care Workplace kan vi, genom ett fjärrskrivbord, förse din organisation med en helt skalbar tjänst oberoende av vart ni befinner er, vilken plattform ni arbetar på eller hur bra IT-kunskaper ni besitter. Er data förvaras i datacenter med högsta säkerhetsklass (militärklass) när det kommer till skalskydd och redundans samt skydd för digitala intrång. Med en svensk helpdesk löser vi företagets IT-relaterade frågor. Allt samlat på ett ställe, tryggt, tillgängligt och nåbart vart som helst – när som helst.

Läs mer i PDF nedan..

Kraftfull men enkel och helt skalbar tjänst oberoende av vart ni befinner er.

Kraftfullt enkelt

REMOTE CARE WORKPLACE LIGHT

Oavsett om du nyligen har startat ett företag eller om du sitter som IT-chef med ansvar för en komplex IT-miljö så behöver du säker lagring och en plattform för dina verksamhetsapplikationer. Med Remote Workplace Light kan vi förse din organisation med en kraftfull men enkel och helt skalbar tjänst oberoende av vart ni befinner er, vilken plattform ni arbetar på eller hur bra IT-kunskaper ni besitter. Er data förvaras i datacenter med högsta säkerhetsklass när det kommer till skalskydd och redundans samt skydd för digitala intrång. Allt samlat på ett ställe, tryggt, tillgängligt och nåbart vart som helst– när som helst.

Läs mer i PDF nedan..

Skydda affärskritiska system och data.

Skydda dina affärskritiska system

REMOTE CARE ANITVIRUS

Att säkerställa att verksamhets kritiska data och system skyddas mot hot från virus, spamprogram, trojaner, keyloggers och annan skadlig programvara är en av de viktigaste uppgifterna för en IT-ansvarig. Linfords funktionstjänst Remote Care Antivirus kan hjälpa Er organisation att skydda affärskritiska system och data, minimera hotet från skadliga cyberattacker, eliminera riskerna som en dåligt hanterad antivirusprocess medför och hjälpa er maximera verksamhetens kontinuitet – oavsett hot.

Läs mer i PDF nedan..

Vår helpdesk är placerad i Sverige och sitter nära våra utvecklare.

Experter till din tjänst

REMOTE CARE HELPDESK

Grundtanken med vår tjänstekatalog är att du som kund hos oss ska arbeta med det du är bra på, inte fokusera på om dina IT-system är uppdaterade, om servern är korrekt patchad eller om backup tjänsten fungerar som den skall. Hos oss på Linford behöver du inte oroa dig för det, men ibland kan det vara skönt att prata med en expert som förstår dig. Med vår tjänst Remote Care Helpdesk kan du känna dig helt trygg i att alltid få prata med någon som känner till dina system, som arbetar med en satt metodik och som förstår dina behov. Vår helpdesk är placerad i Sverige och sitter nära våra utvecklare, allt för att garantera att du får den hjälp du behöver – när du behöver den.

Läs mer i PDF nedan..

Vi hjälper er organisation att skydda affärskritiska data.

Säkerställ att din historia är aktuell

REMOTE CARE BACK-UP

Att säkerhetsställa att din verksamhetskritiska data kan återskapas i händelse av en oförutsedd katastrof är en av de viktigaste uppgifterna för en ansvarig IT-medarbetare. Alla katastrofer är inte nödvändigtvis resultatet av en oförutsedd händelse eller avsiktlig skada. De kan ofta vara resultatet av oavsiktlig förlust, radering av en viktig fil eller ett enkelt mänskligt misstag. Oavsett kan effekten på företaget vara katastrofal. Linfords Remote Care Back-up kan hjälpa er organisation att skydda affärskritiska data genom att minimera risken för dataförlust och hjälpa er maximera verksamhetens kontinuitet oavsett orsak eller omfattning.

Läs mer i PDF nedan..

Full redundans och teknik med maximal driftsäkerhet.

Tillgänglighet, risksäkerhet och prestanda

REMOTE CARE COLOCATION

Med våra moderna datacenter i Stockholm och Kalmar får du hög kapacitet, full redundans och teknik med maximal driftsäkerhet. Avbrottsfri kraft minskar riskerna med strömspikar och klarar kortare avbrott i elförsörjningen. För mer långvariga strömavbrott säkrar vi upp med dieselaggregat. Linfords driftshallar har dubbla anslutningspunkter till internet vilket möjliggör mycket god nättillgång. Hos oss får din plattform en optimal driftmiljö och snabb, säker anslutning – allt till en fast låg månadskostnad.

Läs mer i PDF nedan..

Säkert, snabbt och krypterat.

Ta full kontroll på din arbetssituation

REMOTE CARE WORKSTATION

En arbetsstation, en dator, är fylld med fantastiska applikationer och kraftfulla verktyg som gör din arbetsdag lättare. Ofta är det tyvärr lika många olika leverantörer inblandade som du har applikationer. Detta kan göra det svårt för dig att veta vem du ska kontakta när du behöver hjälp. Med Linfords Remote Care Workstation behöver du bara en kontakt, vi löser resten. Våra experter arbetar efter satta rutiner och kan hjälpa dig oavsett vilken typ av problem du råkat ut för genom att få tillgång till din dator. Säkert, snabbt och krypterat. Så låt inte problem med en applikation stå i vägen för en bättre arbetsdag.

Läs mer i PDF nedan..

Vi garanterar att problem kan åtgärdas snabbt och ge trygghet till organisationen.

Full kontroll över din server, oavsett vart den finns

REMOTE CARE SERVER

För att dina verksamhetsapplikationer ska operera effektivt, behöver kritiska komponenter så som server, arbetsstationer, nätverk och internetaccess fungera utan avbrott. I händelse av driftstörningar behöver dessa åtgärdas omedelbart för att undvika allvarliga avbrott som påverkar din verksamhet. För att kunna agera snabbt och korrekt behöver man omedelbar information om vad som orsakar driftstörningen och hur man ska åtgärda den. Remote Care Server från Linford levererar exakt detta, vilket garanterar att problem kan åtgärdas snabbt och ge trygghet till organisationen att alla system alltid är övervakade – oavsett var de finns lagrade.

Läs mer i PDF nedan..

Vi ger dig en komplett funktionstjänst för att övervaka och analysera din server.

Full övervakning och backup

REMOTE CARE SERVER+

En server är företagets hjärta och hjärna. Där samlar du all information du behöver för din verksamhet, alla filer, all dokumentation, verksamhetsapplikationer och all historik. Den är i många fall helt avgörande för att din verksamhet ska kunna bedrivas. Därför är det extremt viktigt att du tar hand dom din server så att den fungerar optimalt. Vi på Linford kan hjälpa dig med detta. Vår tjänst Remote Care Server+ ger dig en komplett funktionstjänst för att övervaka och analysera din server. Med hjälp av en avancerad mjukvara på din server kan vi i realtid kontrollera att alla funktioner fungerar optimalt, att dina diskar mår som de ska och vi kan arbeta proaktivt med att i god tid larma om det skulle uppstå problem. Dessutom tar vi kontinuerlig backup på all information ifall det värsta skulle hända, så du vid en krash snabbt kan vara tillbaka där du slutade. Allt 100% krypterat och säkert, med skydd för alla typer av intrång, både fysiskt som virtuellt. Ta kontroll, för din säkerhet!
 
Från 395kr/mån vid 36 månaders avtal.

Läs mer i PDF nedan..

Office 365 med närservice och support från Linford ger dig det bästa av två världar.

Produktivitet och samarbete

MICROSOFT OFFICE 365

Kan ni i ert företag skapa, dela och söka information på ett smidigt sätt från olika platser? Har ni en bra lösning på vem som sköter era datorer, nätverk, servrar och backup? Microsoft Office 365, marknadens mest känsliga uppsättning, produktivitets- och samarbetsverktyg, finns nu tillgänglig som prenumerationstjänst i molnet. Office 365 med närservice och support från Linford ger dig det bästa av två världar. Fast månadsavgift gör det enkelt att budgetera och hålla koll på utgifterna.

Läs mer i PDF nedan..

Att alltid ha åtkomst och kontroll på hela ditt informationsflöde minimerar risken att dokument går förlorade.

Hej då till allt manuellt arbete –
kostnadseffektivisera din personal

CROSSXSTATE @WORK

Crossxstate @work hanterar världens viktigaste information – DIN! Därför lägger vi stor vikt i att framtidssäkra ditt företags dokumentation så att du kan växa som bolag på ett tryggt och säkert sätt. Med hjälp av oss bygger du på med de delar och funktioner som ditt företag vill ha och behöver. Att alltid ha åtkomst och kontroll på hela ditt informationsflöde minimerar risken att dokument går förlorade om någon blir sjuk eller slutar. Arkivering enligt lagkrav sker automatiskt för dina dokument vilket sparar tid när du eftersöker och ger dina dokument en hög säkerhet då du alltid vet vilken kopia som är den senaste.

Läs mer i PDF nedan..

Med hjälp av oss bygger du på med de delar och funktioner som ditt företag vill ha.

Hej då till allt krångel

CROSSXSTATE eVoyce

Crossxstate eVoyce är anpassat för dina affärsprocesser och behov. Vi gör hela din fakturahantering till en ickefråga med vår hybrida molntjänst. Framtidssäkra din information redan idag för en trygg morgondag!
 
Tänk dig en leverantör, en inloggning och ett system. Här kan du hantera all in och utgående data så som fakturor, avtal, order, papper, elektroniska dokument, formulär m.m. på ett snabbt och smidigt sätt.
 
Att alltid ha åtkomst och kontroll på hela ditt dataflöde minimerar risken att dokument går förlorade om någon inte är på plats eller är svår att nå.
 
Inga bindningstider eller långa avtal. Med hjälp av oss bygger du på med de delar och funktioner som ditt företag vill ha och behöver. Detta är en lösning att växa med och kunna vara flexibel beroende på din volym.
 
Valet är ditt! Du väljer och betalar enbart för din användning!

Läs mer i PDF nedan..

Linford AB
Tax ID 556721-1825
Radiatorvägen 15
SE - 702 27 Örebro
Sweden

Customer service +46 (0)19-2772270